BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Katalog on-line już dostępny

Admin .

Informujemy wszystkich uczniów i pracowników Zamoyskiego, że od 3 września 2020r. na stronie internetowej szkoły w zakładce – Biblioteka szkolna jest już dostępny katalog on-line księgozbioru biblioteki. Za pośrednictwem katalogu komputerowego będzie można uzyskać informację o zasobach naszej biblioteki na odległość, bez konieczności  jej odwiedzania. 

Zachęcamy do korzystania z katalogu on-line i służymy pomocą, jeżeli ktoś będzie potrzebował dodatkowych instrukcji.

Nauczyciele - bibliotekarze

Drukuj

Kiermasz używanych podręczników szkolnych

Admin .

Kiermasz używanych podręczników szkolnych

Informujemy, że od 1 do 11 września 2020r. będzie organizowany zdalny kiermasz używanych podręczników szkolnych. Kiermasz będzie się odbywał na podanych poniżej zasadach:
1) uczniowie, którzy chcą sprzedać podręczniki zamieszczają informację zawierającą wykaz tytułów i proponowane ceny oraz swój adres mailowy/numer telefonu na Teamsie
w Zakładce – Biblioteka;
2) uczniowie, którzy są zainteresowani zakupem kontaktują się ze sprzedającymi wysyłając informację na ich pocztę mailową/dzwoniąc na podany numer;
3) podręczniki przeznaczone do przekazania uczniowi kupującemu należy opatrzyć informacją zawierającą nazwisko sprzedającego i nabywcy, a następnie przekazać do biblioteki szkolnej, gdzie będą poddane 2 dniowej kwarantannie. Po tym czasie będą wydane uczniowi kupującemu;
4) należność za zakupione podręczniki uczeń nabywający przekaże przelewem na podane konto sprzedającego.

Drukuj

Procedury obowiązujące w okresie Covid-19

Admin .

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz z procedurami.
Uprzejmie informuję, że regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców, Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski.
Zebrania z rodzicami klas I odbędą się 03.09.20 o godz. 16.30 w szkole
Zebrania z rodzicami klas II i III odbędą się 08.09.20 o godz. 16.30 zdalnie, z wykorzystaniem komunikatora Teams (tak jak ostatnio).
Bardzo proszę młodzież o bezwzględne stosowanie się do regulaminu, nauczycieli o kontrolę stosowania się do regulaminu a rodzicówo dopilnowanie aby dzieci miały maseczki i przestrzegały zasad sanitarnych określonych w regulaminie. Poza tym wszystkim Państwu przypominam, że do szkoły przychodzimy zdrowi, każda najdrobniejsza infekcja niech będzie powodem pozostania w domu - dla naszego wspólnego dobra.
Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Szkolnym, Anna Ornat

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Procedura przeprowadzania dezynfekcji.

Porcedura wyboru formy kształcenia.

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach.

Procedura korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz ustalenia godziny jego pracy.