BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Fundusz Stypendialny "Jesteśmy z Wami"

.

IX EDYCJA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Kapituła Funduszu Stypendialnego „Jesteśmy z Wami” 30 stycznia 2015 roku w składzie: przewodniczący – ks. Paweł Kempiński; członkowie: Anna Ornat, Sławomir Kozieł sprawdziła pod względem formalnym i rozpatrzyła 5 wniosków o przyznanie stypendium.
W wyniku obrad przyznano 3 stypendia osobom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej.

Fundatorami stypendiów na rok 2015 są:

ks. bp Grzegorz Kaszak
Mariusz Lachowicz -Elikopol Bielsko-Biała
ks. Andrzej Stasiak

UWAGA: Rozliczenie Funduszu Stypendialnego "Jesteśmy z Wami" do 30.09.2015r. (pobierz formularz)

Wzór wniosku o przyznanie stypendium
Regulamin przyznawania stypendium


VIII EDYCJA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO


Kapituła Funduszu Stypendialnego „Jesteśmy z Wami” 25 lutego 2014 roku w składzie: przewodniczący – ks. Paweł Kempiński; członkowie: Anna Ornat, Sławomir Kozieł sprawdziła pod względem formalnym i rozpatrzyła 7 wniosków o przyznanie stypendium.

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej
 2. Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 3 , III LO im. Bolesława Prusa w Sosnowcu. 

Fundatorami stypendiów na rok 2014 byli:

Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Marek Lipczyk
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane C&D w Dąbrowie Górniczej


VII EDYCJA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO


Kapituła Funduszu Stypendialnego „Jesteśmy z Wami” 25 stycznia 2013 roku w składzie: przewodniczący – ks. Paweł Kempiński; członkowie: Anna Ornat, Elżbieta Jawor, Sławomir Kozieł sprawdziła pod względem formalnym i rozpatrzyła 8 wniosków o przyznanie stypendium. W wyniku obrad pomoc otrzymały 4  osoby z następujących ośrodków:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej
 2. Zespół  Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu
 3. Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie
 4. Szkoła Podstawowa w  Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie

Fundatorami stypendiów byli:

Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Mariusz Lachowicz
Marek Lipczyk
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane C&D w Dąbrowie Górniczej


VI EDYCJA

Kapituła Funduszu Stypendialnego „Jesteśmy z Wami” 12 stycznia 2012 roku w składzie: przewodniczący – ks. Paweł Kempiński; członkowie: Anna Ornat, Aleksandra Daniel, Sławomir Kozieł, Roman Kawecki sprawdziła pod względem formalnym i rozpatrzyła 17 wniosków o przyznanie stypendium. W wyniku obrad pomoc otrzymało 5 osób z następujących ośrodków:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej
 2. Zespół  Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Sosnowcu
 4. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Katowicach
 5. Stowarzyszenie Neuron Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej 


Fundatorami stypendiów byli:

ks. bp Grzegorz Kaszak - Biskup Diecezji Sosnowieckiej
Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Mariusz Lachowicz
Marek Lipczyk
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane C&D w Dąbrowie Górniczej
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

 

V EDYCJA
Kapituła Funduszu Stypendialnego „Jesteśmy z Wami” w składzie:
Przewodniczący – ks. Paweł Kempiński
Członkowie:
Anna Ornat
Aleksandra Daniel
Sławomir Kozieł
w dniu 07.02.2011 r. sprawdziła pod względem formalnym i rozpatrzyła 11 wniosków o przyznanie stypendiów.

W wyniku obrad stypendia przyznano podopiecznym z następujących ośrodków:

 1. Gimnazjum nr 15 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej  
 2. ZSZ nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Sosnowcu (dwa stypendia)
 4. Gimnazjum w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 5

Fundatorami stypendiów Funduszu „Jesteśmy z Wami” w roku 2010 byli:
ks. bp Grzegorz Kaszak - Biskup Diecezji Sosnowieckiej
ks. Krzysztof Majcherczyk - proboszcz parafii św. Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej
Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa
Marek Lipczyk
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

 

IV EDYCJA
Kapituła Funduszu Stypendialnego „Jesteśmy z Wami” w dniu 11.12.2009r. przyznała 5 stypendiów uczniom z następujących placówek:

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 , III LO im. B. Prusa w Sosnowcu.
 3. Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Katowicach.
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 w Dąbrowie Górniczej.
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Fundatorami stypendiów Funduszu „Jesteśmy z Wami” w roku 2009 byli:
ks. bp Grzegorz Kaszak - Biskup Diecezji Sosnowieckiej
Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Edward Bober - Dąbrowianin Roku 2009
ks. Krzysztof Majcherczyk - proboszcz parafii św. Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA


III EDYCJA
Kapituła przyznała w dniu 12.12.2008r. 6 stypendiów z Funduszu Stypendialnego "Jesteśmy z Wami" w kwocie 2000 zł uczniom z następujących placówek:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej (dwa stypendia)
 2. Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 III Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Sosnowcu
 4. Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Sosnowcu
 5. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Katowicach

Fundatorami stypendiów Funduszu „Jesteśmy z Wami” w roku 2008 byli:
śp. ks. bp Adam Śmigielski
Zbigniew Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
Edward Bober – Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
ks. Krzysztof Majcherczyk – proboszcz parafii św. Maksymiliana w Dąbrowie Górniczej
Telewizja Osiedlowa Mydlice
Firma Elikopol Bielsko-Biała


II EDYCJA

Kapituła przyznała w dniu 17.12.2007r. 5 stypendiów z Funduszu Stypendialnego "Jesteśmy z Wami" w kwocie 2000zł uczniom z następujących placówek:

 1. V LO w Dąbrowie Górniczej
 2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Częstochowie im. św. Jana de La Salle
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej
 4. Fundacja Brata Alberta - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sosnowcu
 5. Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Katowicach


I EDYCJA

Kapituła przyznała w dniu 27.10.2006r. 5 stypendiów z Funduszu Stypendialnego "Jesteśmy z Wami" w kwocie 2000zł uczniom z następujących placówek:

 1. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Dąbrowie Górniczej
 2. Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Częstochowie im. św. Jana de La Salle
 3. Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich
 4. V LO w Dąbrowie Górniczej
 5. Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Katowicach