BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Ambasador Zamoyskiego 2018/2019

Admin .

Tytuł –„Ambasador Zamoyskiego”


Z okazji ukończenia edukacji w VLO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i Samorząd Uczniowski przyznają uczniowi klasy trzeciej Tytuł Ambasadora Zamoyskiego. Otrzymuje go uczeń odznaczający się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność na rzecz szkoły ,a także promowaniem szkoły w kraju i za granicą.


Tytuł „Ambasadora Zamoyskiego” w roku szkolnym 2018/2019 otrzymała:
Alicja Andrejczuk

Warto przypomnieć, że:

Tytuł „Ambasadora Zamoyskiego” w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała:
Sandra Duś oraz Zuzanna Bogdziun


Tytuł „Ambasadora Zamoyskiego” w roku szkolnym 2016/2017 otrzymała:
Anna Dawal

Drukuj

Ambasador Zamoyskiego 2018

Sławomir Kozieł .

Tym razem zaszczytny tytuł Ambasador Zamoyskiego został przyznany uczennicom z klasy 3b Sandrze Duś i Zuzannie Bogdziun. Gratulujemy, dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Drukuj

Ambasador Zamoyskiego 2017

Sławomir Kozieł .

Od roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole przyznawana jest specjalna nagroda – tytuł Ambasador Zamoyskiego - dla osób, które mają szczególne zasługi w promowaniu szkoły i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku. Osoby, którym kapituła przyznaje ten tytuł wyróżniają się pracą na rzecz promocji szkoły i licznymi osiągnięciami w różnych dziedzinach w trakcie trzyletniej nauki w Zamoyskim. Ta prestiżowa nagroda w 2017 trafiła w ręce Sary Bagińskiej i Anny Dawal.

ambasador 2017