BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019

Z okazji Święta Edukacji Narodowej  Samorząd Uczniowski wraz z Radą Rodziców i Dyrektorem Szkoły wyłania spośród trzech zaproponowanych przez uczniów nauczycieli - kandydatów Edukatora Roku. Kandydaci na Edukatora Roku odznaczają się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę na rzecz szkoły oraz cieszą się szczególnym zaufaniem  i uznaniem  ze strony  młodzieży,  rodziców i dyrektora szkoły.

Drukuj

Edukator roku 2019

Edukator roku 2019

mgr inż. Małgorzata Olesińska-Jopek

nauczyiel: matematyki, fizyki i informatyki

pozostali nominowani:

mgr A. Benduska, mgr K. Kowalski

Drukuj

Edukator Roku 2017

mgr Sławomir Kozieł

nauczyciel religii

Pozostali nominowani:
mgr A. Benduska
dr R. Kawecki

Drukuj

Edukator Roku 2016

edukator2016mgr Ewa Szczepańczyk

nauczyciel matematyki

Pozostali nominowani:
mgr S.Kozieł
mgr M.Witkowski
mgr E.Bałdyga

Drukuj

Edukator Roku 2015

mgr Ewelina Bałdyga

nauczyciel historii, WOS, podstaw przedsiębiorczości, wychowania do życia w rodzinie

Pozostali nominowani:
mgr E.Szczepańczyk
mgr K.Kowalski

Drukuj

Edukator Roku 2014

mgr inż. Michał Witkowski

nauczyciel języka angielskiego, WOS

Pozostali nominowani:
mgr A.Cupiał
mgr Agata Benduska