BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Grono pedagogiczne

W Zamoyskim zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Większość nauczycieli ukończyła studia podyplomowe, kursy przedmiotowo-metodyczne oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Zaangażowanie grona pedagogicznego w proces dydaktyczny i wychowanie młodzieży jest wysoko oceniane przez władze oświatowe i państwowe, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

 
Dyrektor szkoły  
mgr Anna Ornat

język francuski (egzaminator)

język włoski (egzaminator)

informatyka

Zastępca dyrektora szkoły  
mgr Renata Gawrylik

chemia (egzaminator)

informatyka

Grono pedagogiczne  
mgr Anna Adamuszek język polski (egzaminator)
mgr Agata Benduska język polski (egzaminator)
wiedza o kulturze
mgr Elżbieta Jawor język polski (egzaminator)
historia
wychowanie do życia w rodzinie
mgr Ewa Król język polski (egzaminator)
język niemiecki
mgr Anna Michalak

język polski(egzaminator)

wiedza o kulturze

mgr Dorota Domagała-Pępek

język polski(egzaminator)

historia

mgr Aneta Cupiał

język angielski  egzaminator języka angielskiego

w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych
biologia

mgr Jolanta Karcz

język angielski egzaminator języka angielskiego

w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych
chemia dwujęzyczna

mgr Małgorzata Przeździk-Zynek język angielski (egzaminator)
mgr Agnieszka Sierpińska język angielski (egzaminator)
geografia dwujęzyczna
dr Janusz Siwiorek

język angielski (egzaminator języka angielskiego

w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych)
język hiszpański (egzaminator języka hiszpańskiego

w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych)
psychologia

mgr inż. Michał Witkowski język angielski (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie
mgr Emilia Fryżlewicz język angielski
język francuski
mgr Małgorzata Kremser język angielski
dr Marta Nowak-Mazurkiewicz język angielski
mgr Anna Podgórska język angielski
język niemiecki
mgr Monika Ściupider-Lewkowicz język angielski
mgr Katarzyna Pałka język angielski (egzaminator)
mgr Marta Koloch język hiszpański (egzaminator)
mgr Magdalena Białorudzka język włoski (egzaminator)
mgr Elżbieta Tyburska język hiszpański
język francuski
mgr Aleksandra Gajos język hiszpański
mgr Małgorzata Kloc język francuski (egzaminator)

mgr Małgorzata Olesińska-Jopek matematyka (egzaminator)
fizyka
mgr Ewa Szczepańczyk matematyka (egzaminator)
mgr Marta Prusakowska

matematyka (egzaminator)

informatyka

mgr Iwona Kołodziejczyk
matematyka

dr Renata Babiarz-Zdyb fizyka (egzaminator)
mgr Małgorzata Adamska biologia (egzaminator)
informatyka
fizyka
mgr Izabela Kisiel biologia
mgr Tadeusz Dulias

geografia (egzaminator)
wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Dydak geografia (egzaminator)
podstawy przedsiębiorczości
mgr Jowita Kalarus-Ostrouch

chemia (egzaminator)
matematyka

mgr Ewelina Bałdyga historia (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie (egzaminator)
podstawy przedsiębiorczości
wiedza o kulturze
dr Roman Kawecki historia (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie
mgr Krzysztof Kowalski historia (egzaminator)
wiedza o społeczeństwie
etyka
filozofia
mgr Piotr Kurowski informatyka
mgr Włodzimierz Dulias wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie
etyka
mgr Grażyna Gabryel wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Marta Budzowska

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Paweł Tomczyk    

wychowanie fizyczne

edukacja dla bezpieczeństwa

ks. Paweł Kempiński religia
ks. Dariusz Nowak     religia
mgr Sławomir Kozieł religia
mgr Anna Chłosta pedagog szkolny

mgr Żaneta Kuwak-Demczuk                       

psycholog
mgr Cezary Małolepszy rewalidant
mgr Patrycja Niekrasz-Bagnicka rewalidant