BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Witamy ponownie w projekcie Erasmus+

Ewa Król i Michał Witkowski .

Witamy ponownie w projekcie Erasmus+

Edycja 2018 - 2020

Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy grant w ramach programu Erasmus +
i rozpoczynamy edycję nowego projektu : „Quo vadis UE. Przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość Unii Europejskiej”.
Zapraszamy do współpracy nauczycieli i uczniów naszego liceum. Spotkania grupy Erasmusa+ odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 15.15

Podajemy poniżej najważniejsze dane dotyczące programu oraz plan pracy na rok szkolny 2018/19

Skład grupy partnerskiej:

1. Szkoła koordynująca – Edith-Stein-Schule, Akademie für Erzieher, Bischöfliche Fachschule für Sozialpädagogik, Niemcy
2. V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. J. Zamoyskiego
w Dąbrowie Górniczej, Polska
3. IstitutoTecnico Industriale Statale Luigi Dell’Erba, Włochy
4. Scoala Superioara Comerciala Nicolae Kretzulescu, Rumunia
5. The BRIT School for Performing Arts & Technology, Anglia
6. Athénée Communal Maurice Destenay, Belgia

Nasze cele i zadania na rok szkolny 2018/19

Celem głównym jest wyposażenie nauczycieli i uczniów w rzetelna wiedzę na temat Unii
i uświadomienie im pozytywnej wartości UE dla: pokoju, dobrobytu, edukacji, praw człowieka i demokracji.
Trzy najważniejsze tematy, jakie porusza projekt:
1. Aktywne obywatelstwo UE, europejska świadomość i demokracja.
2. Zagadnienie migracji.
3. Dziedzictwo / Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.                                              

 1. Poznanie historii Unii Europejskiej od jej początku w latach pięćdziesiątych do dnia dzisiejszego. Europejska Wspólnota Gospodarcza. Pokój, wzrost bogactwa
  i dobrobytu w państwach EWG, jako najważniejsze cele tej organizacji. Rozszerzenie Unii w roku 1992. Polikryzys w Unii od roku 2016.
 2. Przybliżenie sylwetek patronów Europy: św. Benedykta z Nursji, Edyty Stein, Cyryla i Metodego, Brygidy Szwedzkiej i Katarzyny z Sieny, ukazanie ich roli w dziele budowania Wspólnoty Europejskiej. Zwiedzanie miejsc związanych z w/w postaciami. Przygotowanie materiałów dydaktycznych na temat patronów Europy, które będą mogły być wykorzystane na lekcjach.
 3. Unia Europejska jako dziedziczka kultury śródziemnomorskiej (filar rzymski, grecki i judeochrześcijański.)
 4. Średniowieczna Europa jako wzór wspólnoty opartej na uniwersalnych wartościach.
 5. Przemówienie (z 1946) Winstona Churchilla, zawierające refleksje na temat zjednoczenia obywateli i państw europejskich.
 6. Robert Schuman i Jean Monnet jako twórcy idei stworzenia pierwszej ponadnarodowej organizacji europejskiej.
 7. Wartości ważne dla Wspólnoty - (demokracja, praworządność, wolność, prawa człowieka).
 8. Symbole i motto UE „Jedność w różnorodności”.
 9. Instytucje unijne i ich funkcje.
 10. Znaczenie Unii jako projektu pokojowego, który doprowadził do zwiększenia sprawiedliwości, demokracja, spójności, dobrobytu, bezpieczeństwa, i pokoju w Europie.
 11. Przygotowanie „Parlamentu Europejskiego” na temat oceny problemów współczesnej Unii z punktu widzenia młodzieży. Telekonferencja z udziałem szkół partnerskich

Koordynatorzy projektu

Ewa Król i Michał Witkowski

Drukuj

Hello Brit School, czyli wizyta Erasmusa + w szkole Adele

Ewa Król – szkolny koordynator Erasmusa+ .

 

To był niezwykły tydzień w nietuzinkowej szkole. W dniach 18 -25.03.2018 grupa czterech szczęśliwców z Zamoyskiego, czyli Tymoteusz, Kasia, Patrycja i Natalia, pod opieką profesorów Ewy Król i Janusza Siwiorka złożyła wizytę w szacownej The Brit School for Performing Arts& Technology w Londynie. W murach tej szkoły uczyły się śpiewu: światowej sławy Adele i nieżyjąca już niestety ikona brytyjskiej muzyki ostatniej dekady – Amy Winehouse. Nasi angielscy partnerzy byli organizatorami ostatniego projektowego spotkania pracujących w Erasmusie+ szkół „Inkluzja społeczna – prawem każdego człowieka” 2015 – 2018. Przybyli na nie Belgowie, Niemcy, Polacy, Rumunii i Włosi. Naszym zadaniem było: uczyć i szkolić się oraz dzielić się wiedzą z innymi w ramach tematu „Działania uczniów na rzecz osób ze środowisk zaniedbanych społecznie i ludzi niepełnosprawnych”.

Z racji, że Brit School kształci aktorów, muzyków i tancerzy, jej wychowankowie przygotowali spektakl opowiadający o młodzieży z pewnej peryferyjnej londyńskiej dzielnicy. Widzowie byli pod wrażeniem profesjonalizmu gry aktorskiej i choreografii. Mieliśmy wrażenie, że do auli wpadła rozwrzeszczana banda nastolatków, którzy nie mają specjalnych skrupułów, żeby pokazać swojemu koledze, że nie ma tolerancji dla nikogo, kogo nie akceptuje subkulturowa grupa . Uczyliśmy się potem, jak porozumiewać się mimo różnic kulturowych i bariery językowej, aby wspólnie coś razem stworzyć.

Wszystkie szkoły partnerskie zaprezentowały rezultaty swojej pracy w projekcie. Najważniejszym działaniem było zmodyfikowanie planów swoich rodzinnych miast. Projekt „Drogi bez barier” był efektem wielomiesięcznej pracy uczniów, którzy nanosili na mapy miast: drogi, przejścia i budynki o architekturze przyjaznej dla niepełnosprawnych. Młodzi ludzie mówili, jakie bariery architektoniczne nadal utrudniają niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po danym mieście.

Uczniowie naszego liceum pokazali, jak można pomagać niepełnosprawnym, prezentując reportaż z XVII i XVIII Paraspartakiady Śląska i Zagłębia. Duże wrażenie wzbudziła także prezentacja multimedialna ostatniej edycji akcji „Szlachetna paczka”, którą w Zamoyskim pilotowały trzy wspaniałe dziewczyny Justyna, Natalia i Kasia.

Co ciekawego widzieliśmy i przeżyliśmy w Londynie i okolicy:

 • byliśmy na wyścigach chartów W Brighton i przegraliśmy 7 Funtów
 • byliśmy w Sawoyu na „Dream Girls”, reeeewelacja!!!!!
 • jedni jedli fish & chips na plaży nad brzegiem English Channel, a inni woleli china food w Chinatown
 • niektórym urok nocnej przechadzki i po Londynie popsuli rodzice, którzy właśnie wtedy wrócili z zebrania i zebrało im się na przesłuchanie

Obejrzyjcie film Patrycji Trząska o naszej wymianie, który załączamy.

 

Drukuj

Wizyta w Barii – Erasmus + 2017

Admin .

W dniach 23-26.09.2017 w Castellana Grotte we Włoszech miało miejsce spotkanie koordynatorów projektu ze wszystkich krajów partnerskich. Poświęcone było ono wypracowaniu szczegółowego harmonogramu pracy w bieżącym roku, ewaluacji dotychczasowych działań i jakości współpracy grupy oraz zapoznaniu się z metodami realizacji projektu przez szkołę włoską. Dużo miejsca poświęciliśmy pracy nad nowym, kolejnym projektem, którego tytułu nie będziemy na razie zdradzać, aby nie zapeszać. Jeśli otrzymamy grant, będzie to drugi projekt w formule Erasmus+ oraz siódmy, realizowany przez grupę w składzie: Anglia, Belgia , Niemcy, Polska, Rumunia i Włochy.

Drukuj

Projekt Erasmus+ w roku szkolnym 2017/18

Admin .

Trzeci rok realizacji projektu "Inkluzja społeczna – prawem każdego człowieka" rozpoczęliśmy od przedstawienia planu pracy Radzie Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej, a za pośrednictwem Internetu udostępniamy go, rodzicom i innym zainteresowanym stronom.

Do zadań priorytetowych zaliczamy w tym roku:

 1. Pracę z uczniami, którzy z różnych przyczyn są wykluczeni społecznie czy kulturowo.
 2. Realizację projektów zakładających pomoc osobom wykluczanym. Naszym głównym zadaniem będzie w tym względzie współorganizacja kolejnej Paraspartakiady Śląska i Zagłębia.
 3. Wzmacnianie interkulturowych kompetencji naszych uczniów poprzez samokształcenie – Biblioteka Erasmusa+.
 4. Kształtowanie wśród młodzieży postaw otwartości i gotowości pomocy osobom wykluczanym (wolontariat, warsztaty).
 5. Realizację projektu "Drogi bez barier" – opracowanie mapki dróg bez barier dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.
 6. Nagranie teledysku promującego idee inkluzji społecznej.
 7. Konkurs na plakat "Nie wykluczaj i otwórz się na innych".
 8. Wizyta w szkole angielskiej w London-Croydon.

Cieszymy się bardzo, że do grupy uczniów pracujących w projekcie, dołączyli licznie uczniowie klas pierwszych i drugich. Na pewno wniosą oni nową energię i pomysły, takie odświeżenie składu grupy na pewno się bardzo przyda. Chcielibyśmy łączyć przyjemne z pożytecznym, to znaczy realizować i takie zadania projektowe, które pozwolą uczniom poznać ciekawe miejsca, spotkać się z interesującymi ludźmi i wziąć udział w nietuzinkowych imprezach kulturalnych. Zainteresowanych zapraszamy w co drugą środę na nasze spotkania warsztatowe.

Koordynatorzy projektu

Ewa Król i Michał Witkowski

 

Drukuj

Erasmus + w Bukareszcie

Dominika Tokarz .

W dniach 19-25.03.2017r. miejsce miała wymiana uczniowska w ramach europejskiego programu Erasmus+. Tym razem spotkaliśmy się w Bukareszcie, stolicy Rumunii.
             Wszystkie kraje uczestniczące w wymianie, czyli Anglia, Belgia, Niemcy, Polska, Rumunia oraz Włochy miały za zadanie przygotować prezentacje dotyczące różnych zagadnień związanych z tematem projektu "Inkluzja społeczna prawem każdego człowieka". Po stresujących wystąpieniach w poniedziałek w pełni mogliśmy oddać się poznawaniu zakątków Bukaresztu. Dzięki wycieczce po całym mieście zrozumieliśmy trudną historię kraju. Zobaczyliśmy Pałac Parlamentu- jeden z największych budynków na świecie, Pałac Wiosenny- rezydencję dyktatora Ceausescu oraz klimatyczne stare miasto. Zwiedziliśmy również zamek w Branie (najprawdopodobniej przebywał w nim Drakula!) i Pałac Peleş, który był letnią rezydencją królów. Odwiedziliśmy także szkołę dla osób niewidomych lub z wadami wzroku. Mieliśmy okazję zobaczyć jak uczą się takie osoby, a nawet z niektórymi porozmawiać.
               Wymiana była okazją do poznania innych kultur, zawarcia znajomości oraz podszlifowania języka. Gospodarze przyjęli nas wspaniale, dbali o każdy szczegół. To oni pokazali nam prawdziwy Bukareszt. Jak wiadomo, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Z ogromnym żalem opuszczaliśmy Rumunię w sobotę rano. Jest to jednak niezapomniane przeżycie, dzięki któremu mogliśmy się czegoś nauczyć.

Drukuj

Spotkanie koordynatorów w Neunkirchen w dniach 26-29.09.2016

Admin .

W dniach od 26 do 28 września 2016 w Edith-Stein-Schule w Neunkirchen w Niemczech spotkali się koordynatorzy ze wszystkich szkół partnerskich, które realizują projekt „Inkluzja – prawem każdego człowieka”. Z naszej strony wzięli w nim udział koordynatorzy: Ewa Król i Michał Witkowski.  Celem spotkania było opracowanie szczegółowego harmonogramu działań i spotkań grupy w roku szkolnym 2016/17 oraz ewaluacja pierwszego roku projektu z uwzględnieniem mocnych i słabych stron współpracy partnerów. Koordynatorzy ustalili przydział zadań, które będą realizowane w roku 2016/17 oraz omówili przewidywane rezultaty cząstkowe i końcowe projektu.
Do najważniejszych zadań w bieżącym roku szkolnym należą:

Drukuj

Seminarium międzynarodowe w Polsce w terminie 10 – 16.04.2016

Ewa Król .

W dniu 13.04.2016 miało miejsce seminarium międzynarodowe (w ramach projektu Erasmus plus) poświęcone definicji inkluzji na gruncie na gruncie etyki, prawa, nauk społecznych i polityki. W pierwszej  części spotkania Pani profesor Krystyna Faliszek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła wykład „Inkluzja społeczna”. W drugiej części seminarium uczniowie ze szkół partnerskich z: Polski, Włoch, Niemiec, Anglii i Rumunii zaprezentowali wyniki półrocznej pracy nad projektem, tj. sześć tematów poświęconych teoretycznym założeniom inkluzji:

 1. Czym różnią się od siebie: inkluzja,  integracja, wykluczenie, separacja.
 2. Definicja inkluzji.
 3. Koncepcja inkluzji w ujęciu historycznym.
 4. Inkluzja w aspekcie obowiązującego ustawodawstwa i praw człowieka.
 5. Inkluzja z etycznego punktu widzenia.
 6. Inkluzja w świetle Konwencji ONZ.
 7. Społeczne i strukturalne wymogi inkluzji.
Drukuj

Erasmus Plus w Belgii

Michał Witkowski .

Między 12 a 14 października 2015 roku w Belgii, w miejscowości Liege odbyło się spotkanie koordynatorów projektu Erasmus Plus. Szkoła z Belgii gościła przedstawicieli 5 państw: Polski, Niemiec, Włoch, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Podzielono zadania między poszczególne szkoły partnerskie i opracowano harmonogram prac na projektem. Ustalo również termin spotkania w Polsce na 11-17 kwietnia 2016 roku. Odwiedzą nas wtedy uczniowie ze szkół partnerskich. Projekt będzie trwał 3 lata i wzbogaci nas o nowe doświadczenia i przysporzy na nowej wiedzy.

Więcej artykułów…