BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Matura 2016

.

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego 2016 można uzyskać u Liderów Matury 2016, aktualnie funkcję tą pełnią p. Małgorzata Stacewicz i p. Jolanta Karcz. Zapraszamy w godzinach pracy nauczycieli oraz na konsultacjach dla rodziców.


Harmonogram egzaminu maturalnego 2016

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora CKE w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej/a>

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1a_N - Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz(2) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 (drukować dwustronnie)

Załącznik 1c_N - Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) (drukować dwustronnie)

Załącznik 1d_S - Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów (drukować dwustronnie)


ZAGADNIENIA DO MATURY PRÓBNEJ: