BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Edukacja Prawna Młodzieży

Admin .

Nasza szkoła już od kilku lat prowadzi projekt - Edukacja Prawna Młodzieży. Obejmuje on wiedzę na temat podstawowych praw i obowiązków, funkcjonowania profilaktyki, zwalczania przestępstw oraz działalności wymiaru sprawiedliwości. Ma on na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego.

Projekt ma stanowić bazę do przyszłych działań na rzecz pogłębiania świadomości prawnej młodzieży. Rolą edukacji prawnej jest upowszechnianie wiedzy prawnej i kształtowanie umiejętności służących nabyciu szacunku do państwa i budowaniu postaw obywatelskich przede wszystkim wśród młodego pokolenia Polaków. Ponadto celem projektu jest prowadzenie przedsięwzięć ukierunkowanych na przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym. W ramach projektu współpracujemy z takimi instytucjami jak: Sąd Okręgowy w Katowicach, Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej oraz Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej.

Aby realizować te cele młodzież uczestniczy jako publiczność w rozprawach karnych oraz cywilnych. Niejednokrotnie jest tak, że młodzież po zakończonej rozprawie może porozmawiać z sędzią, prokuratorem i zadać nurtujące pytania, siąść za stołem sędziowskim czy przymierzyć togę. Kolejną z inicjatyw są wykłady, warsztaty, które prowadzone są w naszej szkole z udziałem przedstawicieli różnych zawodów prawniczych. Odbywają się one od kilku lat, co najmniej raz w semestrze i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie liceum stoją bowiem przed ważną decyzją wyboru zawodu. Być może część z nich po wizycie w sądzie utwierdzi się w przekonaniu, że chce być prawnikiem.