BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019

O programie

Wolontariusze naszego Liceum od samego początku biorą udział w projekcie Młodzi Jałmużnicy, kiedy to w  październiku 2011 roku Caritas Diecezji Sosnowieckiej przystąpiła do jego realizacji. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Szkolnych Kołach Caritas i Klubach Wolontariusza, działających w szkołach istniejących na terenie naszej diecezji. W ramach inicjatywy uczniowie przygotowują się do realizacji własnych projektów uczniowskich, które będą miały charakter charytatywny.

Uczestniczą oni również w cyklu szkoleń i wydarzeń formacyjnych, przygotowując się do poszczególnych etapów realizacji własnych działań (takich jak rozeznanie potrzeb lokalnej społeczności, planowanie działań, tworzenie harmonogramu, informowanie i pozyskanie sojuszników). Swój projekt uczniowie realizują w Wielkim Poście. Celem projektu jest ukazanie, że jałmużna, to nie tylko przekazanie pieniędzy, ale także podarowanie swojego czasu, uwagi i zaangażowania, wiedzy i umiejętności drugiemu człowiekowi. Uczniowie będą mieli za zadanie poprzez swój projekt nie tylko uświadomić to innym, ale także samemu „złożyć jałmużnę” osobom potrzebującym w ich społeczności.

Poprzez program Caritas chce również zrealizować każdy z następujących celów:

  • aktywizacyjny - polegający na przygotowaniu Szkolnych Kół Caritas do realizacji samodzielnych projektów charytatywnych oraz profesjonalizacji pracy zespołów i opiekunów;
  • integracyjny - polegający na wypracowaniu ciekawego i atrakcyjnego modelu współpracy pomiędzy młodzieżą a Caritas oraz włączeniu młodzieży w inne akcje i działania;
  • promocyjny - zawierający w sobie popularyzację idei wolontariatu, pracy charytatywnej i społecznej;
  • ewangelizacyjny - umożliwiający złożenie przez młodzież chrześcijańskiego świadectwa pomocy i solidarności z potrzebującymi;

Poprzez udział w programie uczniowie będą mogli samodzielnie zaplanować i przeprowadzić jedno z następujących działań:

  • akcję informacyjną. Uczniowie, dokonawszy wcześniej rozeznania, wybierają jeden z problemów dotyczących ich społeczności lokalnej i przeprowadzają wśród uczniów szkoły/mieszkańców miejscowości akcję informacyjną, naświetlającą problem i sugerującą uczniom/mieszkańcom włączenie się w jego rozwiązanie. Uczniowie mogą na przykład stworzyć listę miejsc, w których możliwy jest wolontariat i wypromować ją, wskazując, że takie zaangażowanie może być formą jałmużny.
  • zbiórę. Uczestnicy programu wybierają jeden z problemów społecznych, ważnych dla członków i społeczności lokalnej, określają najbardziej palącą potrzebę i organizują zbiórkę, która posłuży realizacji tego celu. Zbiórka może przyjąć różnie formy (loteria fantów, góra grosza, zbiórka w supermarkecie), a pozyskany z niej dochód powinien zostać w całości przeznaczony na zakup rzeczy, które staną się darem dla potrzebujących w ich społeczności. Zbiórce powinna towarzyszyć również mała kampania społeczna, naświetlająca problem.
  • wolontariat. Uczniowie składają jałmużnę w postaci swojego czasu, który „podarowują innym”. Orientują się, w którym z miejsc w ich społeczności może być potrzebna ich pomoc (hospicjum, świetlica środowiskowa, parafia, dom opieki społecznej) oraz czego może ona dotyczyć (uczniowie mogą pomóc w odrabianiu lekcji, pomóc przy remoncie, przeprowadzeniu zbiórki, przy sprzątaniu, przy porządkowaniu ogrodu).
Drukuj

Młodzi Jałmużnicy 2018

Sławomir Kozieł .

17 października 2018 r. grupa wolontariuszy z Zamoyskiego brała udział w inauguracji kolejnej edycji
projektu Młodzi Jałmużnicy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Uczestnicy projektu w ciągu roku
szkolnego będą brali udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji
interpersonalnej oraz organizacji czasu wolnego, a także pracować nad realizacją autorskich
projektów charytatywnych. Gościem specjalnym tegorocznego spotkania Młodych Jałmużników był
Pan Jacek Dewódzki - kompozytor, autor tekstów i wieloletni wokalista zespołu „Dżem”.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy – warsztaty dziennikarskie

Karolina Korcipa .

Dnia 19.01. 2018 r. grupa uczennic z naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach w ramach projektu Młodzi Jałmużnicy. Tym razem dotyczyły one zawodu dziennikarza i reportera. Pierwsza część spotkania poświęcona była umiejętności dobrego zaprezentowania własnej osoby, poprawnego i swobodnego wypowiadania się, druga natomiast sztuce pisania oraz szybkiego i konkretnego przekazywania informacji. Zajęcia poprowadziły Lidia Tarczyńska - dziennikarka Telewizji Polskiej oraz Agata Pustułka - redaktor Dziennika Zachodniego.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy – Pierwsza pomoc

Karolina Korcipa .

W dniu 16.11.2017 r. grupa wolontariuszy z naszej szkoły wybrała się do siedziby Caritas Diecezji Sosnowieckiej na szkolenie w ramach programu Młodzi Jałmużnicy, które tym razem dotyczyło prawidłowego udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie prowadził Sławomir Dębski - prezes Zagłębiowskiego WOPR'u. Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dowiedzieli się jak postępować w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia, a także mogli sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy podczas ćwiczeń praktycznych.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy 2017

Natalia Stępień .

caritas 17

Dnia 9 października, grupa licealistów z klasy Id wzięła udział w inauguracji projektu Młodzi Jałmużnicy Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Celem spotkania było podziękowanie wszystkim uczniom zrzeszonym w szkolnych kołach Caritas i klubach wolontariusza za dotychczasową pracę, a także zachęcenie młodzieży do dalszej pomocy innym poprzez przygotowanie i zrealizowanie autorskich projektów charytatywnych. Dodatkowymi atrakcjami tego dnia były projekcja filmu Chata oraz spotkanie ze znanym muzykiem Dariuszem Maleo Malejonkiem. Warto dodać, iż młodzież naszej szkoły bierze udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od roku 2011. Uczestnicy programu uczestniczą w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji oraz organizacji czasu wolnego.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

17.11.2016r. miało miejsce kolejne spotkanie w ramach rocznego projektu Młodzi Jałmużnicy.  Zgromadziło ono  ponad 100 wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas i klubów wolontariusza, w tym grupę uczniów z naszego Liceum. Spotkanie rozpoczęło się  konferencją "Zaryzykuj miłosierdzie, przekrocz granicę", prowadzoną przez s. Anna Bałchan, która od wielu lat działa społecznie, jest zaangażowana w pomoc różnym grupom społecznym, pracuje z bezdomnymi, osobami uzależnionymi, a także z ofiarami handlu ludźmi, jest także założycielką Stowarzyszenia Po Moc. Następnie młodzież  wzięła  udział w warsztatach scrapbookingu, czyli sztuki ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

28 września br. w siedzibie Caritas Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga uroczyście inaugurowali VI edycję programu „Młodzi Jałmużnicy”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Kołach Caritas i klubach wolontariusza. Młodzież naszej szkoły bierze udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od roku 2011. Uczestnicy projektu biorą udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczą się jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne.

Drukuj

Uczymy się pomagać.

Sławomir Kozieł .

9 października 2012 roku w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej miała miejsce inauguracja programu Młodzi Jałmużnicy. W tegorocznej edycji programu, której patronuje ks. Bp Grzegorz Kaszak, udział będzie brała również młodzież naszego Liceum. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi  do zaplanowania i zrealizowania własnego projektu o charakterze charytatywnym. W trakcie trwania projektu odbywać się będą warsztaty poświęcone przygotowaniom do poszczególnych etapów realizacji zadania. Szkolenia dodatkowo uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, społecznej odpowiedzialności, organizacji czasu wolnego i animacji zabaw dla dzieci. Uczestnikom projektu życzę kreatywności i wytrwałości.
Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

Z udziałem grupy uczniów naszego Liceum rozpoczęła się piąta edycja rocznego projektu Caritas Diecezji Sosnowieckiej "Młodzi Jałmużnicy", którego celem jest uświadomienie wolontariuszom, że jałmużna to nie tylko pomoc w wymiarze materialnym, ale także podarowanie swojego wolnego  czasu i  umiejętności na rzecz najbardziej potrzebujących. Uczestnicy projektu będą brać udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczyć się będą, jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne. Tegoroczna edycja dodatkowo łączy się z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży.

Drukuj

IV edycja Młodych Jałmużników

Natasza Rodziewicz .

7 października 2014 roku  odbyło się spotkanie wolontariuszy w ramach IV edycji programu "Młodzi Jałmużnicy". Miało oni miejsce w siedzibie Caritas  w Sosnowcu. Tegoroczne spotkanie, dotyczyło roli wolontariuszy oraz tego, jak ważne jest motywowanie do bezinteresownego pomagania. Spotkanie rozpoczęło się wykładem ks. Piotra Pilśniaka, dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Festiwalu, który w tym roku obchodzić będzie swoje 20- lecie. Ksiądz podkreślał jak ważna jest rola wolontariuszy w tego typu wydarzeniach.

Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Weronika Koza .

W dniu 22 lutego 2017 roku w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej odbyło się spotkanie wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas i szkolnych klubów wolontariusza. Była to okazja, aby poznać szczegóły wydarzeń nadchodzącego Jubileuszu 25-lecia istnienia Diecezji Sosnowieckiej i udziału w nich młodych wolontariuszy. Na początku spotkania uczniowie mogli zapoznać się z planowanymi akcjami i wydarzeniami zaprezentowanymi w formie multimedialnej. Następnie Młodzi Jałmużnicy uczestniczyli w warsztatach, mających za zadanie ukazanie wolontariatu jako drogi do rozwoju młodego człowieka w wymiarze życia zawodowego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się o problemach pojawiających się w działalności charytatywnej, a także o nowych możliwościach własnego rozwoju.