BANERWYNIKIMATURY
Drukuj

Kolejna edycja Szkoły Obywatelskiej Civitas

Sławomir Kozieł .

28.09.2017r., z udziałem uczniów klasy 1c,  odbyły się, pierwsze w nowym roku szklonym, zajęcia w ramach szkoły Obywatelskiej Civitas. Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a także kształtowanie postaw empatii i tolerancji. Uczestnicy w trakcie cyklu warsztatów zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora oraz posiądą zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie.

Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

13.10.2016r., z udziałem uczniów klasy 1a,  odbyły się, pierwsze w nowym roku szklonym, zajęcia w ramach szkoły Obywatelskiej Civitas. Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a także kształtowanie postaw empatii i tolerancji. Uczestnicy w trakcie cyklu warsztatów zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora oraz posiądą zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie.

Drukuj

Aktywuj się

Karolina Kurek .

W dniu 10.06 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja podsumowująca program „Aktywuj się”, prowadzony przez stowarzyszenie Civitas, w którym udział brały nasze uczennice z klasy 2b i 2e. Projekt trwający od maja 2015 roku do czerwca 2016 roku miał na celu integrację międzypokoleniową oraz zaktywizowanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W trakcie konferencji przedstawiona została Mapa Aktywności stworzona w wersji elektronicznej oraz papierowej przez uczestników projektu, a także podsumowana całoroczna praca. Następnie osoby biorące udział w konferencji miały okazję wziąć udział w przygotowanym przez uczestników projektu quizie dotyczącym historii Dąbrowy Górniczej oraz miejskiej grze terenowej.

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty Civitas

Karolina Kurek .

W dniach 21-23.03.2016r. grupa uczennic z klas 2b i 2e wraz z opiekunem Panią Lidią Żmijewska brała udział w wyjeździe szkoleniowym do Szczyrku w ramach projektu "Aktywuj się" organizowanego przez dąbrowskie Stowarzyszenie Civitas. W warsztatach uczestniczyła także grupa seniorów. W trakcie trzech dni uczestnicy brali udział w zajęciach integracyjnych i aktywizujących. Efektem wspólnej pracy ma być organizacja wydarzenia społecznego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Katarzyna Skorupska-Danisz .

civitas 12 2015Tegoroczny sezon Szkoły Obywatelskiej Civitas dobiegł końca. W programie wzięło udział  siedem szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej, w tym nasze Liceum.

Projekt zakładał  edukację  obywatelską grupy 120 uczniów  poprzez cykl warsztatów kształtujących kompetencje w zakresie aktywnego i świadomego korzystania z narzędzi partycypacji obywatelskiej. W  szczególności zachęcaliśmy dąbrowską młodzież do  poznania  możliwości związanych z przygotowywanym w naszym mieście budżetem partycypacyjnym i czynnego zaangażowania się do korzystania z tego narzędzia.

Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do udziału w życiu lokalnej społeczności, a także wykształcenie postawy tolerancji i wrażliwości na przejawy wykluczenia społecznego.

Uczestnicy nabyli już niezbędną do pracy w grupie umiejętności i wiedzę dotycząco funkcjonowania samorządu i trzeciego sektora. Teraz przed nimi najważniejszy etap czyli warsztaty wyjazdowe na których zaplanują własne akcje społeczne, na warsztaty pojada tylko najwytrwalsi, Ci którzy najlepiej napiszą test wiedzy zdobytej podczas całego cyklu spotkań.