BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z warsztatów inaugurujących tegoroczną edycji Szkoły Obywatelskiej Civitas w naszej szkole. Projekt tradycyjnie realizowany jest przez dąbrowskie stowarzyszenie Civitas i w swoim założeniu ma na celu szerokorozumianą edukację obywatelską. Kolejne warsztaty odbędą się w październiku i listopadzie. Tym razem bierze w nich udział klasa 1d.

Drukuj

Kolejna edycja Szkoły Obywatelskiej Civitas

Sławomir Kozieł .

28.09.2017r., z udziałem uczniów klasy 1c,  odbyły się, pierwsze w nowym roku szklonym, zajęcia w ramach szkoły Obywatelskiej Civitas. Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a także kształtowanie postaw empatii i tolerancji. Uczestnicy w trakcie cyklu warsztatów zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora oraz posiądą zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie.

Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Sławomir Kozieł .

13.10.2016r., z udziałem uczniów klasy 1a,  odbyły się, pierwsze w nowym roku szklonym, zajęcia w ramach szkoły Obywatelskiej Civitas. Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, a także kształtowanie postaw empatii i tolerancji. Uczestnicy w trakcie cyklu warsztatów zdobędą wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu i praktyk trzeciego sektora oraz posiądą zdolności komunikacyjne i umiejętności pracy w grupie.

Drukuj

Aktywuj się

Karolina Kurek .

W dniu 10.06 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja podsumowująca program „Aktywuj się”, prowadzony przez stowarzyszenie Civitas, w którym udział brały nasze uczennice z klasy 2b i 2e. Projekt trwający od maja 2015 roku do czerwca 2016 roku miał na celu integrację międzypokoleniową oraz zaktywizowanie mieszkańców Dąbrowy Górniczej. W trakcie konferencji przedstawiona została Mapa Aktywności stworzona w wersji elektronicznej oraz papierowej przez uczestników projektu, a także podsumowana całoroczna praca. Następnie osoby biorące udział w konferencji miały okazję wziąć udział w przygotowanym przez uczestników projektu quizie dotyczącym historii Dąbrowy Górniczej oraz miejskiej grze terenowej.

Drukuj

Wyjazdowe warsztaty Civitas

Karolina Kurek .

W dniach 21-23.03.2016r. grupa uczennic z klas 2b i 2e wraz z opiekunem Panią Lidią Żmijewska brała udział w wyjeździe szkoleniowym do Szczyrku w ramach projektu "Aktywuj się" organizowanego przez dąbrowskie Stowarzyszenie Civitas. W warsztatach uczestniczyła także grupa seniorów. W trakcie trzech dni uczestnicy brali udział w zajęciach integracyjnych i aktywizujących. Efektem wspólnej pracy ma być organizacja wydarzenia społecznego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.