BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Szkoła Obywatelska Civitas

Katarzyna Skorupska-Danisz .

civitas 12 2015Tegoroczny sezon Szkoły Obywatelskiej Civitas dobiegł końca. W programie wzięło udział  siedem szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej, w tym nasze Liceum.

Projekt zakładał  edukację  obywatelską grupy 120 uczniów  poprzez cykl warsztatów kształtujących kompetencje w zakresie aktywnego i świadomego korzystania z narzędzi partycypacji obywatelskiej. W  szczególności zachęcaliśmy dąbrowską młodzież do  poznania  możliwości związanych z przygotowywanym w naszym mieście budżetem partycypacyjnym i czynnego zaangażowania się do korzystania z tego narzędzia.

Celem programu  jest zachęcenie młodych ludzi do udziału w życiu lokalnej społeczności, a także wykształcenie postawy tolerancji i wrażliwości na przejawy wykluczenia społecznego.

Uczestnicy nabyli już niezbędną do pracy w grupie umiejętności i wiedzę dotycząco funkcjonowania samorządu i trzeciego sektora. Teraz przed nimi najważniejszy etap czyli warsztaty wyjazdowe na których zaplanują własne akcje społeczne, na warsztaty pojada tylko najwytrwalsi, Ci którzy najlepiej napiszą test wiedzy zdobytej podczas całego cyklu spotkań.

Drukuj

Warsztaty wyjazdowe z Civitas

Sławomir Kozieł .

W ramach projektu Aktywuj się realizowanego przez dąbrowskie stowarzyszenie Civitas grupa uczniów naszego Liceum brała udział w dwudniowych warsztatach wyjazdowych w Biskupicach. Celem projektu jest stworzenie przestrzeń do współpracy międzypokoleniowej młodych ludzi i seniorów, a także przygotowanie się do pełnienia roli lokalnych  liderów i animatorów działań obywatelskich.

Drukuj

„Aktywuj się”

Sławomir Kozieł .

Pod taką nazwą grupa młodzieży z Zamoyskiego bierze udział w kolejnym projekcie realizowanym przez dąbrowskie stowarzyszenie Civitas. Wraz z mieszkańcami naszego miasta, którzy mają 55 lat lub więcej, przez cały rok nasi uczniowie będą tworzyć przestrzeń do współpracy międzypokoleniowej, a także będą przygotowywać się do roli lokalnych  liderów i animatorów działań obywatelskich.
W programie projektu przewidziano m.in.:

Drukuj

Trwa kolejna edycja Szkoły Obywatelskie Civitas

Admin .

civitasTrwa kolejna edycja Szkoły Obywatelskie Civitas  w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej.
Uczestnikami są uczniowie klas pierwszych z: I LO, II LO , III LO, V LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Sportowych i Zespołu Szkół  Technicznych.

Drukuj

Lokalni Liderzy Partycypacji gotowi do działania

Admin .

Stowarzyszenie Civitas zakończyło realizację projektu Lokalni Liderzy Partycypacji stworzonego dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej. To projekt międzypokoleniowy, który pozwolił wykreować nową grupę liderów społecznych. Wzięli w nim udział mieszkańcy Dąbrowy Górniczej 55+ oraz młodzież z sześciu dąbrowskich szkół ponadgimnazjalnych. Obok naszego Liceum w projekcie uczestniczyła młodzież z I LO, II LO, III LO, ZSE, ZST. Wiedza i umiejętności, które zdobyli daje im możliwości kreatywnego działania i udziału w różnych formach partycypacji obywatelskiej. Będą mogli do tego celu wykorzystywać stworzone specjalnie narzędzie cyfrowe i doradzać on-line mieszkańcom m. in w przygotowaniu wniosków do budżetu partycypacyjnego i w dyskusji nad projektami, usprawniając także komunikację na poziomie lokalna społeczność – władze miasta.