BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Wymiana polsko-ukraińska z Aktywną Dąbrową


Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna Dąbrowa w roku 2015 będzie realizowało w ramach współpracy z  Narodowym Centrum Kultury projekt Kulturowe Sąsiedztwo. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży. W wydarzeniu tym weźmie udział 20-osobowa grupa uczniów naszego Liceum.

Celem programu jest:

  • wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy
  • pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych
  • zapoznanie młodzieży z historią lokalną
  • podnoszenie kompetencji społecznych, obywatelskich oraz sportowych. Poznanie praw obywatelskich, propagowanie praw człowieka i idei demokracji.

Projekt będzie realizowany w terminie 12-20.10.2015 w Poroninie.

Wymiana polsko-ukraińska z Aktywną Dąbrową
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Aktywna Dąbrowa w roku 2015 będzie realizowało w ramach współpracy z  Narodowym Centrum Kultury projekt Kulturowe Sąsiedztwo. Polsko-ukraińska wymiana młodzieży. W wydarzeniu tym weźmie udział 20-osobowa grupa uczniów naszego Liceum.
Celem programu jest:
wzajemne poznanie się młodych Polaków i Ukraińców oraz nabycie wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy
pokazanie podobieństw i odmienności kulturowych
zapoznanie młodzieży z historią lokalną
podnoszenie kompetencji społecznych, obywatelskich oraz sportowych. Poznanie praw obywatelskich, propagowanie praw człowieka i idei demokracji.

Projekt będzie realizowany w terminie 12-20.10.2015 w Poroninie.