BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Prawo

Admin .

Drukuj

Polityka

Admin .

Konstytucja RP z 1997

Budżet partycypacyjny w DG

Wybrane adresy stron internetowych ważnych instytucji i organizacji

CENTRALNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ
Prezydent RP

http://www.prezydent.pl/

Kancelaria Rady Ministrów

https://premier.gov.pl/

Sejm RP

http://www.sejm.pl/

Senat RP

http://www.senat.gov.pl/

SĄDOWNICTWO
Sąd Najwyższy

http://www.sn.pl

Trybunał Konstytucyjny

http://trybunal.gov.pl/

Trybunał Stanu

http://trybunalstanu.pl

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP

http://isap.sejm.gov.pl/

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Śląski Urząd Wojewódzki

http://www.katowice.uw.gov.pl

Urząd Miasta Dąbrowa górnicza

https://www.dabrowa-gornicza.pl/

PARTIE POLITYCZNE
Nowoczesna

https://nowoczesna.org/

Platforma Obywatelska

http://www.platforma.org/

Prawo I Sprawiedliwość

http://pis.org.pl/

Sojusz Lewicy Demokratycznej

http://www.sld.org.pl/

Polskie Stronnictwo Ludowe

http://www.psl.pl/

INNE
Państwowa Komisja Wyborcza

http://pkw.gov.pl/