Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

28 września br. w siedzibie Caritas Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak oraz Dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga uroczyście inaugurowali VI edycję programu „Młodzi Jałmużnicy”. Program ten skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych skupionych w Kołach Caritas i klubach wolontariusza. Młodzież naszej szkoły bierze udział w tym projekcie od samego początku jego istnienia, czyli od roku 2011. Uczestnicy projektu biorą udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczą się jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne.

Tym razem nasi uczniowie uczestniczyli w dwóch warsztatach: motywacyjnym „Bez odwagi nie zostaniesz dowódcą oraz komunikacyjnym „Rozmowa nie zawiera wszystkich słów, słowa nie zawierają wszystkich myśli – sztuka komunikacji”. Celem warsztatów było budowanie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w kontekście interpersonalnym i zespołowym. Warto dodać, że rok trwający rok szkolny został „Rokiem Wolontariatu”. Jest to zatem dodatkowa motywacja dla wszystkich wolontariuszy do angażowania się w pomoc najbardziej potrzebującym.