BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Uczymy się pomagać.

.

9 października 2012 roku w siedzibie Caritas Diecezji Sosnowieckiej miała miejsce inauguracja programu Młodzi Jałmużnicy. W tegorocznej edycji programu, której patronuje ks. Bp Grzegorz Kaszak, udział będzie brała również młodzież naszego Liceum. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi  do zaplanowania i zrealizowania własnego projektu o charakterze charytatywnym. W trakcie trwania projektu odbywać się będą warsztaty poświęcone przygotowaniom do poszczególnych etapów realizacji zadania. Szkolenia dodatkowo uzupełnione będą o spotkania ze specjalistami z zakresu psychologii, społecznej odpowiedzialności, organizacji czasu wolnego i animacji zabaw dla dzieci. Uczestnikom projektu życzę kreatywności i wytrwałości.