BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

Młodzi Jałmużnicy

Sławomir Kozieł .

Z udziałem grupy uczniów naszego Liceum rozpoczęła się piąta edycja rocznego projektu Caritas Diecezji Sosnowieckiej "Młodzi Jałmużnicy", którego celem jest uświadomienie wolontariuszom, że jałmużna to nie tylko pomoc w wymiarze materialnym, ale także podarowanie swojego wolnego  czasu i  umiejętności na rzecz najbardziej potrzebujących. Uczestnicy projektu będą brać udział w cyklu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, komunikacji, organizacji czasu wolnego, a przede wszystkim uczyć się będą, jak przygotować i zrealizować autorskie projekty charytatywne. Tegoroczna edycja dodatkowo łączy się z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży.